Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 24/12/2018  - Lượt xem: 67

Chiều ngày 21/12/2018 tại Khách sạn Vĩnh Yên, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II năm 2018

Tới dự Hội nghị có ông Phan Bá Sang - Chủ tịch Danh dự Hiệp hội, Bà Phạm Thị Hồng Thủy - Chủ tịch Hiệp hội, đại diện các Sở, ngành  liên quan trực tiếp đến hoạt hộng của Hiệp hội Doanh nghiệp như Sở Tư Pháp, Chi cục Hải quan, cùng các ông bà là thành viên trong Ban Chấp hành.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Bà Phạm Thị Hồng Thủy đã thông qua nội dung báo cáo tổng kết mọi mặt hoạt động của toàn Hiệp hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Trong báo cáo bà nhấn mạnh những thành tích mà Hiệp hội đã đạt được trong đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Trong đó, xuyên suốt năm 2018, Hiệp hội đã chú trọng đến công tác đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp ở  nghiệp vụ quản lý, kế toán, thuế, bảo hiểm, hải quan. Đòng thời Hiệp hội cũng đẩy mạnh chương trình làm cầu nối giữa chính quyền với doanh nghiệp và doanh nghiệp với chính quyền. Trong đó nổi bật là công tác tham gia xây dựng và hoàn thiện dự thảo chính sách, văn bản pháp quy liên quan đến doanh nghiệp, tập hợp những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp báo cáo lãnh đạo tỉnh và các đơn vị liên quan có phương án tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thanh Mai thay mặt Ban kiểm tra Hiệp hội thông qua báo cáo của Ban Kiểm tra trước Ban Chấp hành. Trải qua năm 2018, Ban Kiểm tra đã tích cực làm việc, bám sát hoạt động của Hiệp hội, đánh giá chính xác cụ thể những nội dung đó.

Sau khi được thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Hiệp hội và báo cáo của Ban Kiểm tra các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi, bổ sung hoàn thiện các nội dung trên. Sau khi phần thảo luận kết thúc, các thành viên Ban Chấp hành đã nhất trí kiện toàn về mặt tổ chức. Ban Chấp hành, đã tổ chức chia tay 01 ông bà miễn nhiệm Ban Chấp hành, bổ sung 03 ông bà vào Ban Chấp hành. Động thái này nhằm hoàn thiện bộ máy, nâng cao chất lượng và trí tuệ đội ngũ Ban Chấp hành, tạo nên sức mạnh bền vững, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp và tỉnh nhà.

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ