Bí quyết lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong vòng 30 phút

Ngày đăng: 23/08/2019  - Lượt xem: 733

Ngày 23/8/2019 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Hiệp hội Doanh nghiệp cùng với RSM Việt Nam tổ chức hội thảo : Bí quyết lập nhanh báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong vòng 30 phút

Hội thảo nhằm giúp cho các nhân sự chủ chốt, bộ phấn kế toán tài chính của các doanh nghiệp nắm bắt dược cách lập và khai thác báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhanh, chinh xác. Đồng thời giúp cho nhân sự, kế toán tài chính có thể giải thích cho lãnh đạo doanh nghiệp về nguyên nhân chênh lệc giữa lợi nhuận và dòng tiền, cũng như đánh giá được khả năng tạo tiền của doanh nghiệp trong tương lai. 

Chương trình hội thảo được diễn ra dưới sự hướng dẫn của ông Nguyễn Thành Lâm - Phó tổng giám đốc RMS Việt Nam, ông Mai Quang Phúc - Chủ nhiệm Kiểm toán cao cấp RSM Việt Nam. Với hơn 10 năm kinh nghiệm các chuyên gia đã mang đến cho học viên, các cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp có nhìn nhận sâu sắc về tài chính doanh nghiệp để quản trị hiệu quả.


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website