BreakPage

Ngày 17/4/2015 Bộ tài chính ra Thông tư 52/2015

Ngày đăng: 11/07/2016  - Lượt xem: 920

Thông tư hướng dẫn một số chính sách về tài chính đặc thù đối với công ty nông, lâm nghiệp sau khi hoàn thành, sắp xếp đổi mới.

Doanh nghiệp, cá nhân muốn biết chi tiết toàn văn thông tư xin vui lòng xem tại phần download tư liệu. Trân trọng cảm ơn!


Liên kết website