BreakPage

Ngày 27/3/2015 Bộ Tài chính ra Thông tư 41/2015

Ngày đăng: 11/07/2016  - Lượt xem: 900

Thông tư sửa đổi Điều 9 Thông tư 39/2011/TT -BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm trong phần download tư liệu


Liên kết website