Hội nghị Ban Chấp hành VCCI

Ngày đăng: 27/12/2018  - Lượt xem: 272

Sáng ngày 26/12/2018 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành. Bà Phạm Thị Hồng Thủy - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tham dự hội nghị này với tư cách ủy viên.

Tại Hội nghị này Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã công bố và thông qua báo cáo tình hình kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam năm 2018. Báo cáo đã đánh giá những thành tựu mà nền kinh tế Việt Nam đã đạt được. Đồng thời, báo cáo cũng nêu bật những hạn chế, khó khăn mà nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt trong suốt năm 2018.

Trong báo cáo lần này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng dành thời lượng lớn cho việc cung cấp tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2018 với những động thái trong hoạt động. Báo cáo cũng chỉ ra những tác động của các chính sách của nhà nước đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

 


Liên kết website