Hội nghị trao đổi và thống nhất kế hoạch thực hiện nội dung hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc và VCCI

Ngày đăng: 27/12/2017  - Lượt xem: 442

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Văn phòng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Văn phòng công tác Hiệp hội VCCI được giao là cơ quan thường trực đầu mối của hai bên

Sáng ngày 27/12/2017 tại Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra buổi làm việc giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Tới dự và chỉ đạo trực tiếp Hội nghị về phía đại diện tỉnh Vĩnh Phúc  có bà Phạm Thị Hồng Thủy - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp cùng lãnh đạo và chuyên viên các sở Kế hoạch Đầu tư, Trung tâm Hành chính công, Ban quản lý Các khu công nghiệp; về phía đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có ông Đậu Anh Tuấn - trưởng ban Pháp chế - VCCI cùng lãnh đạo và chuyên viên các phòng ban: Văn phòng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Văn phòng công tác Hiệp hội, Ban Pháp chế, Ban Hội viên Đào tạo, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,  Báo diễn đàn doanh nghiệp, Ban Quan hệ Quốc tế.

Thực hiện văn bản Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Cam kết giữa UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp; Theo đó, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Văn phòng  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Văn phòng công tác Hiệp hội VCCI được giao là cơ quan thường trực đầu mối của hai bên.

Hội nghị này được tổ chức coi như hội nghị bước đệm thảo luận, thống nhất kế hoạch thực hiện nội dung 2 văn bản mà tỉnh Vĩnh Phúc và VCCI đã ký kết, tiến tới một hội nghị lớn hơn mang tính tổng kết năm và triển khai sâu rộng và toàn diện giữa tỉnh Vĩnh Phúc và VCCI để lãnh đạo hai bên gặp gỡ và trực tiếp trao đổi. Nội dung dự thảo kế hoạch thực hiện được các đại biểu bàn sâu và nghiên cứu kỹ tập trung vào các nội dung cơ bản như công tác tuyên truyền, công tác nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến đầu tư và tạo lập môi trường đầu tư. Nhìn chung toàn bộ kế hoạch đều hướng đến mục tiêu xây dựng một năm 2018 với nhiều chương trình đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển toàn diện và bền vững.


Liên kết website