Năm APEC 2017

Ngày đăng: 14/07/2017  - Lượt xem: 929

Nhằm tuyên truyền sâu rộng sự kiện Năm APEC Việt Nam 2017 đến đông đảo quần chúng nhân dân trong tỉnh theo chỉ đạo của văn bản số 667/BC-QHCC ngày 06/06/2017 của Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa - Ủy ban quốc gia APEC 2017, Cổng Thông tin điện tử Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đăng tải trailer 30 giây giới thiệu Năm APEC Việt Nam 2017:

Liên kết website