Hiệp hội DN phối hợp Chi cục Hải Quan phố biến kiến thức cho DN tỉnh

Ngày đăng: 03/10/2016  - Lượt xem: 835

Thực hiện thỏa thuận hợp tác đã ký kết trong việc trợ giúp và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, ngày 29/9/2016 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với chi cục Hải quan Vĩnh Phúc, tổ chức hội nghị phổ biến Nghị định 45/2016/NĐ –CP ngày 26/5/2016  và Luật thuế Xuất nhập khẩu số 107/2016.

Tới dự Hội nghị có lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp, lãnh đạo và một số cán bộ phòng ban của Chi cục Hải Quan Vĩnh Phúc, Cục Hải quan Hà Nội và đại diện 50 doanh nghiệp có hoạt động xuât nhập khẩu.

Hội nghị đã tập trung phổ biến và trao đổi những nội dung cơ bản của nghị định 45/2016/NĐ –CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 127/2015/NĐ –CP ngày 15/10/2013, và các nội dung khác biệt giữa luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 45/2005/QH11 và Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13. Những khó khăn, vướng mắc khác của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu cũng được thẳng thắn trao đổi và giải đáp thỏa đáng tại hội nghị.

Đây là một trong những hoạt động cụ thể trong việc thực hiện các nội dung đã ký kết giữa Hiệp hội doanh nghiệp và Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc nhằm trợ giúp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, cung cấp thông tin  cho doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng và các doanh nghiệp nói chung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.


Liên kết website