Tạm ngưng nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Ngày đăng: 11/07/2016  - Lượt xem: 870

Tạm ngưng nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo TT 20/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Quyết định số 2279/QĐ - BKHCN ngày 29/8/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ngưng thi hành đối với thông tư số 20/2014/TT- BKHCN ngày 15/7/2014 quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây truyền công nghệ đã qua sử dụng.
Hội Doanh nghiệp thông báo đến các doanh nghiệp: Thông tư số 20/2014/TT - BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ Khoa học Công nghệ  về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, ngưng thi hành hiệu lực từ ngày 01/9/2014.


Liên kết website