BreakPage

Xét tặng huy hiệu " Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc"

Ngày đăng: 17/10/2017  - Lượt xem: 346

Năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 62/2016/NQ- HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh quy định tên huy hiệu, đối tượng và tiêu chuẩn tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc.

Để việc bình xét, trình UBND tỉnh tặng Huy hiệu được thực hiện theo đúng quy định và phù hợp Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai các nội dung liên quan; Hoàn thiện hồ sơ theo quy định gửi về Ban thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ trước ngày 30/10/2017.

Doanh nghiệp, các nhân muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem nội dung đầy đủ trong file đính kèm.

File đính kèm

 wpPublishingVideoImageHome


Liên kết website