BreakPage

Tích cực giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp tháng 7

Ngày đăng: 08/08/2017  - Lượt xem: 616

Ngày 19/7/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã nghe Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao các sở, ban, ngành UBND các huyện, thành, thị và một số đơn vị về giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong thời gian qua.

 

Theo đó, các đơn vị, địa phương đã chủ động, tích cực giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp theo tinh thần và chỉ đạo của UBND tỉnh được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá tích cực. Nhiều vướng mắc đã được giải quyết, có phương án giải quyêt, được trả lời kịp thời cho doanh nghiệp, thực hiện và phối hợp thực hiện.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chậm giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, không báo cáo UBND tỉnh, chất lượng giải quyết công việc chưa đạt yêu cầu, còn để doanh nghiệp phải kiến nghị nhiều lần, làm giảm lòng tin của doanh nghiệp.

Để tiếp tục hỗ trợ tốt hơn nữa cho các doanh nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành văn bản 5866/UBND - KT4 ngày 02/8/2017 yêu cầu các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao, giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Toàn văn văn bản 5688/UBND -KT4 cá nhân, doanh nghiệp quan tâm theo dõi trong file đính kèm.

 wpPublishingVideoImageHome


Liên kết website