Đào tạo nguồn nhân lực

Tập huấn thông tư 133/2016 cho doanh nghiệp
16/12/2016
Thực hiện chương trình tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp quy, luật cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 16/12/2016 tại khách sạn Thái Dương, Hiệp hội Doanh nghiệp đã tổ chức hội nghị tập huấn thông tư 133 ngày 26/8/2016 cho các doanh trên địa bàn tỉnh.
Xem chi tiết »
Khai giảng Khóa đào tạo giám đốc điều hành chuyên nghiệp
29/11/2016
Đứng trước xu thế hội nhập quốc tế, thách thức lớn nhất đối với doanh nghiệp là khả năng quản lý, điều hành chuyên nghiệp nhằm thích ứng kịp thời với sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế; Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hỗ trợ Doanh nghiệp đơn vị trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp đã phối hợp Cục phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch Đầu tư mở lớp đào tạo giám đốc điều hành chuyên nghiệp.
Xem chi tiết »
Hội Doanh nghiệp chuẩn bị diễn đàn khởi nghiệp - phát triển nguồn nhân lực
25/04/2016
Sự kiện này sẽ diễn ra vào tháng 5/2013 tại tỉnh Vĩnh Phúc nhằm tác động đến nhận thức của thanh niên trong tỉnh và tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp
Xem chi tiết »
Công ty Ô tô Trường Hải tuyển dụng nhiều vị trí
25/04/2016
Showroom Vĩnh Phúc là đơn vị trực thuộc Thaco Group. Ngành nghề sản xuất kinh doanh là mua bán, sửa chữa ô tô. Để đảm bảo cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh tại Đồng Cương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc, công ty tuyển dụng nhân sự như sau:
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: đến ngày:

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ