Hội thảo giới thiệu mẫu biểu khảo sát DDCI

Ngày đăng: 05/01/2021  - Lượt xem: 1426

Sáng ngày 5/1/2021, tại khách sạn RoyalHuy Vĩnh Yên, Hiệp hội Doanh nghiệp phối hợp cùng với Công ty TNHH MTV Indochia Survey đã tổ chức hội thảo giới thiệu tập huấn về hệ thống mẫu biểu trong điều tra khảo sát DDCI năm 2020.

Tới dự chương trình hội thảo phía Hiệp hội Doanh nghiệp có ông Nguyễn Văn Cường - Phó Chủ tịch, phía công ty TNHH MTV  Indochia Survey có ông Nguyễn Đức Nhật trưởng bộ phận tư vấn nhóm nghien cứu DDCI Vĩnh Phúc năm 2019, phía các sở, ban ngành, huyện, thành phố có ông Đỗ Mạnh Toàn - Phó Giám đốc Sở Thông tin truyền thông, ông Nguyễn Đức Tuấn - Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cùng các cán bộ, chuyên viên đến từ 58 đơn vị sở, ban, ngành, huyện, thành phố được doanh nghiệp đánh giá khảo sát theo hệ thống mẫu biểu DDCI.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Đức Nhật - trưởng bộ phận tư vấn DDCI Vĩnh Phúc năm 2019 đã giới thiệu chi tiết hệ thống mẫu biểu và nội dung được đưa vào phiếu khảo sát DDCI. Đây là hệ thống mẫu phiếu  để doanh nghiệp đánh giá năng lực điều hành của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh. Trên cơ sở những đánh giá đó, các sở, ban, ngành, huyện, thành phố nghiên cứu các giải pháp nâng cao chỉ s năng lc cnh tranh cp tnh nhng năm tiếp theo, đng thi đ xut gii pháp nhm chn chnh, khc phc nhng hn chế, tn ti ca nhng lĩnh vc đưc khảo sát. Việc đánh giá trung thực, khách quan của doanh nghiệp qua phiếu khảo sát còn to ra s cnh tranh, thi đua v cht lưng điu hành gia các s, ban, ngành, huyn, thành ph nhm to đng lc ci cách mt cách quyết lit, đng btrong vic nâng cao cht lưng gii quyết th tc hành chính liên quan đến nhà đu tư, doanh nghip;to môi trưng thun li cho hot đng đu tư, sn xut kinh doanh trên các lĩnh vc.

Ông Nguyễn Đức Nhật trưởng bộ phận tư vấn DDCI Vĩnh Phúc 2019 giới thiệu về hệ thống phiếu đánh giá

Các đại biểu tham dự hội thảo đã rất tích cực thảo luận, bổ sung điều chỉnh nội dung và phạm vi điều tra khảo sát của bộ mẫu phiếu. Trong đó, nội dung thủ tục liên quan đến vấn đề tiếp cận đất đai, bảo hiểm xã hội và thuế là những nội dung được các đại biểu quan tâm và cân nhắc, đóng góp nhiều ý kiến. Bên cạnh đó, hệ thống câu từ, chữ nghĩa trong bảng hỏi cũng được các đại biểu góp ý nhằm thể hiện đầy đủ và rõ nghĩa hơn nữa nội dung khảo sát. Qua đó, doanh nghiệp cũng dễ dàng đánh giá và thể hiện cảm nhận của mình khi tiếp xúc, làm việc với hệ thống sở, ban, ngành, huyện thành phố có hoạt động liên quan đến doanh nghiệp. Tất cả các ý kiến tham gia của các đại biểu đều tập trung hướng đến các tiêu chí đánh giá DDCI đưc la chn tương tcác ch s ca PCI, trên cơ s áp dng linh hot, phù hp vi thc tin và yêu cu ti tnh Vĩnh Phúc và có s tham vn ca chuyên gia PCI và cng đng doanh nghip trong sut quá trình xây dng, trin khai thc hin.-Vic kho sát, điu tra ly ý kiến đưc thc hin vi ni dung, tiêu chí, đi tưng cth, thiết thc vnhng vn đ đang đưc nhà đu tư, doanh nghip quan tâm khi thc hin thtc hành chính; Phn ánh khách quan tình hình hot đng cũng như nhng khó khăn, vưng mc ca nhà đu tư, doanh nghip.

Với những ý kiến đóng góp cụ thể đó, đơn vị thực hiện điều tra, khảo sát DDCI Vĩnh Phúc sẽ lĩnh hội, hoàn chỉnh phiếu khảo sát để doanh nghiệp đánh giá trung thực khách quan và chính xác. Đơn vị thực hiện cũng mong muốn nhận được sự đồng thuận của các đơn vị sở, ban, ngành, huyện, thành phố liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, sự đồng hành của doanh nghiệp trong đánh giá, điền phiếu để có kết quả tốt nhất, làm cơ sở dữ liệu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và năng lực cạnh tranh quốc gia trên trường quốc tế.

 

 

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ