Tổng kết các hoạt động của Ban điều phối năm 2020

Ngày đăng: 24/12/2020  - Lượt xem: 79

Ngày 24/12/2020, Ban Điều phối kết nối doanh nghiệp với nhà trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Trong năm 2020, Ban Điều phối kết nối doanh nghiệp với nhà trường có nhiều hoạt động thiết thực như: Cập nhật thông tin về nhu cầu đào tạo, xác định lộ trình tuyển dụng với chỉ tiêu cụ thể, sử dụng lao động của doanh nghiệp thành viên Ban Điều phối cho các đơn vị tuyển dụng; nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh tổ chức các chương trình hướng nghiệp tại một số trường THPT trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch truyền thông về gắn kết doanh nghiệp với hoạt động giáo dục nghề nghiệp; tổ chức khóa đào tạo về tư vấn hướng nghiệp cho các giảng viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại một số trường THPT tại thành phố Hà Nội; tổ chức thành công Diễn đàn “Định hướng nghề nghiệp và chính sách tuyển dụng” tạo sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp với nhà trường trong công tác đào tạo và tuyển dụng; tham gia ý kiến vào Dự thảo của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp - Bộ LĐTB&XH về hợp tác, liên kết đào tạo, Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định 77 về mức hỗ trợ học nghề, Dự thảo Giáo trình hướng nghiệp…; khảo sát ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có nhiều lao động phải nghỉ việc; hỗ trợ 3 doanh nghiệp tiếp cận chính sách về vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để trả lương cho người lao động…

Bà Phạm Thị Hồng Thủy, Phó Trưởng Ban Điều phối kết nối doanh nghiệp với nhà trường kết luận hội nghị.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, năm 2021, Ban Điều phối kết nối doanh nghiệp với nhà trường tiếp tục nỗ lực tham mưu đề xuất tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách và tổ chức các chương trình hướng nghiệp tại một số trường THPT trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Văn phòng Giới sử dụng lao động VCCI thực hiện góp ý vào các Dự thảo Luật và văn bản dưới Luật; tăng cường công tác truyền thông đến các trường và doanh nghiệp để tham gia vào chương trình, thúc đẩy gắn kết nhà trường và doanh nghiệp tạo thị trường việc làm bền vững; xây dựng các chương trình, nội dung hợp tác giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp về đào tạo, sử dụng lao động; mở rộng ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp với nhà trường; mở rộng liên kết với các nhà trường và các doanh nghiệp tham gia vào Ban Điều phối của tỉnh.

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ