Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành
Thời gian ban hành

Danh sách thủ tục hành chính(12)

STT Tên thủ tục Thời gian ban hành Tải về
1 Cấp phép xây dựng mới 15/03/2016
2 Hỗ trợ chi phí lập hồ sơ, thủ tục giới thiệu địa điểm quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư của tỉnh 28/07/2017
3 Hỗ trợ chi phí lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư trực tiếp thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư 28/08/2017
4 Hỗ trợ giá thuê hạ tầng đối với những nhà đầu tư thứ cấp trong các khu công nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách 03/10/2017
5 Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao 06/10/2017
6 Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên phát triển 13/10/2017
7 Hỗ trợ chi phí quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh đối với dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư 01/11/2018
8 Hỗ trợ chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với những dự án đầu tư trực tiếp thuộc lĩnh vực đầu tư trực tiếp 22/12/2017
9 Đính chính, sửa đổi nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở 31/12/2015
10 Đóng lại dấu nổi trên ảnh bằng tốt nghiệp 31/12/2015