Thông tư 80/2014 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày đăng: 12/07/2016  - Lượt xem: 428

Thông tư ra ngày 31/12/2014 quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa

Doanh nghiệp có nhu cầu thông tin xem toàn văn thông tư tại phần dowload tư liệu


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website