Hội nghị hội viên VCCI điểm cầu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 10/12/2021  - Lượt xem: 21

Chiều ngày 10/12/2021 tại Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra chương trình Hội nghị Hội viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam -vcci khu vực Hà Nội theo hình thức trực tuyến

Tới dự tại điểm cầu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc có bà Phạm Thị Hồng Thủy - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các hội thành viên trong Hiệp hội và đại diện các doanh nghiệp.

Để tiến tới Đại hội toàn quốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam -VCCI lần thứ VII, Ban Thường trực VCCI tổ chức Hội nghị hội viên khu vực Hà Nội theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp. Trong đó Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc vinh dự trở thành một điểm cầu trực tuyến. Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua tiêu chuẩn, số lượng đại biểu tham gia Đại hội toàn quốc; thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại hội.

Đại diện cho điểm cầu tại Vĩnh Phúc bà Phạm Thị Hồng Thủy phát biểu trực tiếp tham gia vào văn kiện Đại hội cũng như tiêu chuẩn của đại biểu dự Đại hội chính thức lần thứ VII. 

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc thống nhất bầu đại biểu dự Đại hội chính thức Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lần thứ VII tại Hà Nội vào ngày 30-31/12/2021.

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ