Nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học năm 2018

Ngày đăng: 29/11/2018  - Lượt xem: 64

Sáng ngày 29/11/2018 tại hội trường Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc , hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018 đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018.

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, hỗ trợ tốt hơn cho công tác chuyên môn, năm 2018 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã đăng ký và thực hiện nghiên cứu đề tài khoa học mang tên Nghiên cứu xây dựng một số mô hình sinh thái khởi nghiệp mẫu của tỉnh Vĩnh Phúc do ông Đường Trọng Khang - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp làm chủ nhiệm đề tài. Hội đồng nghiệm thu cơ sở có bà Phạm Thị Hồng Thủy - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng, ông Lương Quốc Thái - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp làm Phó Chủ tịch Hội đồng, ông Nguyễn Văn Cường - Chánh Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp làm thư ký hội đồng.

Đề tài được kéo dài thời gian nghiên cứu từ năm 2018 đến năm 2019 và chia làm hai gia đoạn. Ở giai đoạn năm 2018 nhóm nghiên cứu tập trung làm các nhiệm vụ liên quan đến thu thập tài liệu, xây dựng những nội dung liên quan đến cơ sở lý luận của đề tài, thu thập số liệu, tài liệu tham khảo để giải quyết phần nội dung chính của đề tài. Với nhiều nỗ lực trong nghiên cứu và khảo sát thực tiễn, ngày 29/11/2018 đề tài được nghiệm thu  cấp cơ sở. Các thành viên trong hội đồng nghiệm thu cơ sở đã tham gia ý kiến vào các chuyên luận mang tính cơ sở và 4 chuyên đề cốt lõi trong phần nội dung nghiên cứu năm 2018: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn hệ sinh thái khởi nghiệp, Đánh giá tổng quan tình hình ngoài nước, trong nước và thực trạng của tỉnh Vĩnh Phúc về hệ sinh thái khởi nghiệp, Xây dựng mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp ngành xây dựng của tỉnh Vĩnh Phúc, Xây dựng mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp ngành công nghiệp sản xuất của tỉnh Vĩnh Phúc.

Với những nội dung nghiệm thu tại cơ sở như vậy sẽ là tiền đề cho nghiệm thu cấp tỉnh cho năm 2018 và là bước đệm cho công tác triển khai nghiên cứu tiếp theo năm 2019.

Hình ảnhĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website