Hội nghị tổng kết thi đua 2014 và ký kết giao ước thi đua năm 2015 của Khối doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp

Ngày đăng: 11/07/2016  - Lượt xem: 1814

Các thành viên trong Hiệp hội đã thống nhất và ký các văn bản liên quan đến thi đua khen thưởng khối năm 2015
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc với vai trò làm trưởng khối thi đua doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình. Ngày 12/3/2014 sau khi đã thẩm định và xem xét các báo cáo thành tích từ doanh nghiệp, trưởng khối thi đua doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp đã tổ chức họp hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng năm 2014 và ký kết giao ước thi đua năm 2015.

 


Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2015
 
Các thành viên trong Khối đã thông qua các văn bản liên quan đến hoạt động của khối năm 2015 như Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua Khen thưởng khối, quy chế hoạt động của hội đồng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong hội đồng. Qua những nội dung đó các thành viên trong hội đồng đã thống nhất các ý kiến và cùng nhau ký vào bản giao ước thi đua của khối năm 2015. Các thành viên bám sát vào những nội dung trong giao ước thi đua để triển khai thực hiện tới từng doanh nghiệp.

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website