Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thụ tinh nhân tạo để cải tạo và nâng cao chất lượng đàn gia súc của tỉnh

Ngày đăng: 10/03/2016  - Lượt xem: 571

Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh Vĩnh Phúc là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT được thành lập tháng 4 năm 1997 theo Quyết định số 327/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Trung tâm là ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thụ tinh nhân tạo (TTNT) để cải tạo và nâng cao chất lượng đàn gia súc của tỉnh......
Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh Vĩnh Phúc là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT được thành lập tháng 4 năm 1997 theo Quyết định số 327/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Trung tâm là ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thụ tinh nhân tạo (TTNT) để cải tạo và nâng cao chất lượng đàn gia súc của tỉnh.

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Sở Nông nghiệp & PTNNT, sự nỗ lực lao động nghiên cứu khoa học của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đặc biệt công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học trong lĩnh vực TTNT nâng cao chất lượng đàn lợn, đàn bò của tỉnh. Trong đó, công tác sản xuất cung ứng tinh lợn được chú trọng, các giống lợn mới có năng suất, chất lượng cao được Trung tâm nhập về nuôi, theo dõi đánh giá khả năng thích nghi và năng suất đời sau, lựa chọn những giống phù hợp với điều kiện tự nhiên và phương thức chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, để sản xuất tinh. Năm 2002, các giống lợn được nuôi để sản xuất tinh là giống Landrace và Yorkshire các giống lợn này có tỷ lệ nạc chỉ đạt 54-56%, thời gian nuôi 160-170 ngày đạt 100kg, tiêu tốn 2,6-2,8 kg thức ăn/1kg tăng trọng. Đến nay, các giống lợn được nuôi để sản xuất tinh chủ yếu là Pi4, Maxter16, Du75, Pietran kháng Stress. Các giống lợn này có tỷ lệ nạc cao 60-64%, thời gian nuôi 140-150 ngày đạt 100kg, tiêu tốn thức ăn 2,4-2,6kg/1kg tăng trọng. Do vậy, số lượng liều tinh được Trung tâm sản xuất và cung ứng cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh qua các năm đều tăng mạnh: Năm 2002 số liều tinh sản xuất là 41.560 liều, số liều tinh tiêu thụ là 12.936 liều, tỷ lệ tiêu thụ chỉ đạt 31,13% ; năm 2011 số liều tinh sản xuất đạt 80.465 liều, số liều tinh tiêu thụ đạt 33.816 liều, tỷ lệ tiêu thụ đạt 42,03%, số liều tinh tiêu thụ tăng 161,41%, tỷ lệ tiêu thụ tăng 35,02% so với năm 2002; năm 2014 số liều tinh sản xuất đạt 96.775 liều, tiêu thụ đạt hơn 60.000 liều, tỷ lệ tiêu thụ đạt 62%, số liều tinh tiêu thụ tăng 77,43%, tỷ lệ tiêu thụ tăng 47,51% so với năm 2011, năm 2015 số liều tinh sản xuất đạt hơn 100 nghìn liều, số liều tinh tiêu thụ đạt hơn 70 nghìn liều, tỷ lệ tiêu thụ đạt 70%.


Cán bộ kỹ thuật kiểm tra đàn lợn đực sản xuất tỉnh tại

Trung tâm giống vật nuôi Vĩnh Phúc

Tinh lợn do Trung tâm sản xuất được người chăn nuôi đánh giá có chất lượng tốt, tỷ lệ thụ thai đạt 70-80%, số con sinh ra trên ổ trung bình 10-12 con, lợn con tăng trọng nhanh, có tỷ lệ nạc cao, lợn thịt bán được giá cao hơn khoảng 2.000đ/kg so với lợn được sinh ra từ lợn đực giống nhảy trực tiếp tại địa phương. Có thể khảng định thụ tinh nhân tạo đã góp phần nâng cao chất lượng đàn lợn thương phẩm, tăng giá trị chăn nuôi cho người dân hàng trăm tỷ đồng.

Song song với việc nâng cao chất lượng đàn lợn đực giống khai thác tinh thì công tác nghiên cứu, cải tiến môi trường pha loãng và bảo tồn tinh dịch cũng được Trung tâm thực hiện, từ chỗ tinh lợn chỉ bảo quản được 1 ngày đến nay có thể bảo quản và sử dụng trong 2 -3 ngày với cùng chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng. Kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào sản xuất đã giảm được ½ chi phí công vận chuyển tinh đến nơi tiêu thụ và góp phần làm tăng tỷ lệ liều tinh tiêu thụ.

Đối với công tác thụ tinh nhân tạo bò: Xuất phát từ thực tế đàn bò tại các địa phương là giống bò vàng Việt Nam (bò cóc) có năng suất thấp khối lượng trưởng thành chỉ đạt 160-170 kg, tỷ lệ thịt xẻ chỉ đạt 30-31%. Do vậy, trong những năm qua các chương trình, dự án của nhà nước, của tỉnh đã đưa các giống bò có năng suất cao trên thế giới vào lai tạo để cải tạo nâng cao năng suất và chất lượng. Đối với đàn bò sữa khuyến khích phát triển chăn nuôi bò sữa, tăng số lượng, tăng quy mô đàn. TTNT bò đã được ứng dụng và là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu đó. Từ 2002 đến nay, Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh  Vĩnh Phúc đã triển khai các dự án: Dự án “Cải tạo và nâng cấp chất lượng giống đàn bò thịt phát triển đàn bò sữa tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2002 - 2006”; dự án “Cải tiến, nâng cao chất lượng giống đàn bò thịt, đàn bò sữa giai đoạn 2008 - 2010 tỉnh Vĩnh Phúc”,  dự án “Đầu tư hỗ trợ phát triển thụ tinh nhân tạo bò thịt, bò sữa chất lượng cao tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 - 2015”. Thông qua các dự án đã nâng cao nhận thức của người dân về vai trò quan trọng của công tác cải tạo nâng cao chất lượng đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Đào tạo mới và đào tạo nâng cao cho hơn 100 dẫn tinh viên tại tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh, trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác phối giống như bình nitơ, súng bắn tinh .... Tạo điều kiện thuận lợi để các dẫn tinh viên thực hiện có hiệu quả công tác TTNT cho đàn bò tại các địa phương. Từ 2002 đến nay, Trung tâm đã nhập và cấp phát được hơn 140.000 liều tinh bò đông lạnh, trong đó: Tinh bò thịt hơn 122.000 liều gồm các giống Red sind, Brahman, Droughtmaster; tinh bò sữa hơn 18.000 liều giống HF. Số lượng người chăn nuôi áp dụng phương pháp TTNT để phối giống cho bò ngày càng tăng, số liều tinh cấp phát năm 2013 là 8.264 liều, năm 2014 là 15.943 liều, năm  2015 là 17.000 liều. Tinh bò được sử dụng chủ yếu là giống bò Brahman. Qua đánh giá, tỷ lệ phối giống có chửa của tinh bò thịt đạt từ 70-75%, bò sữa gần 50% cao hơn định mức của Bộ NN&PTNT. Tổng số bê được sinh ra là gần 87.000 con, trong đó bê lai thịt là gần 80.000 con, bê sữa là gần 7.000 con. 

Kiểm tra khối lượng Bê lai Brahman sinh ra từ TTNT tại xã Bình Dương - Vĩnh Tường

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đàn bò thịt trên địa bàn tỉnh, từ năm 2014 Trung tâm giống vật nuôi đã nhập tinh và phối giống cho 800 bò cái nền  lai Zebu bằng tinh giống bò thịt cao sản B.B.B tạo ra con lai thương phẩm B.B.B có chất lượng. Qua theo dõi bước đầu cho thấy khối lượng sơ sinh của bê lai B.B.B đạt từ 25-30kg, 6 tháng tuổi đạt 180-190kg.

TTNT đã góp phần không nhỏ đưa Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công tác cải tạo nâng cao chất lượng đàn bò trong cả nước, đàn bò lai Zebu của tỉnh hiện nay đã đạt hơn 90% đặc biệt các huyện đồng bằng như Vĩnh Tường đã đạt 100%. Trong thời gian tới, Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục ứng dụng tiến bộ kỹ thuật TTNT để cải tạo và nâng cao chất lượng đàn lợn, đàn bò của tỉnh bằng các giống mới, tạo ra đàn thương phẩm chất lượng tốt có thể cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại ở thị trường trong nước và trên thế giới.

 

Tác giả: Lê Công Cảnh - Nguồn: Theo báo Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 571


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website