Hội nghị lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngày đăng: 17/04/2017  - Lượt xem: 331

Dự thảo Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm 4 chương, 38 điều quy định về các nguyên tắc, nguồn lực, nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chiều ngày 14/4/2017 tại Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra hội nghị lấy ý kiến xây dựng dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tổ chức với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ngành và một số doanh nghiệp trong tỉnh đại diện cho các lĩnh vực ngành nghề khác nhau.

Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh chủ trì hội nghị

Tham gia thảo luận về dự thảo luật, các đại biểu nhất trí cho rằng việc ban hành Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật... Đồng thời, các đại biểu đóng góp các ý kiến vào nội dung dự thảo luật như: Cách tiếp cận các nguồn vốn; trình tự thủ tục các bước được hỗ trợ, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, hình thức hỗ trợ; hỗ trợ mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; quy định rõ điều kiện về quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa là tổ chức tài chính, thực hiện chức năng bảo lãnh tín dụng; quy định cụ thể giá thuê mặt bằng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp trên địa bàn; cơ quan thuế tăng cường hướng dẫn cho các doanh nghiệp thanh tra, kiểm tra. Ngoài ra, tại điều 14 về hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, các đại biểu thống nhất cần bổ sung thêm phần cơ chế chính sách tiền hỗ trợ cho các khóa đào tạo; làm rõ thêm đối tượng cần hỗ trợ ngành, lĩnh vực, cần xác định ngành, lĩnh vực được ưu tiên hỗ trợ; tại khoản 5, điều 5 về nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần đưa ra tiêu chí quy định điều kiện tốt nhất là gì; bổ sung thêm từ chuyên ngành “cụm công nghiệp” và cần giải thích rõ các cụm từ chung chung, khó hiểu...

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh đã tiếp thu, tổng hợp các ý kiến để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website